Avanti Coaching

Coachingsamtalen

Hvordan foregår en coachingsamtale?

I coachingsamtalene er det coachen som stiller spørsmålene, men det er likevel du som coachee som styrer prosessen. Det er du som bestemmer hva vi skal snakke om, og synes du spørsmålene blir nærgående eller irrelevante, er det lov til å la være å svare, eller spørre hva som er hensikten med spørsmålet. Det anbefales likevel at du lar seg utfordre og ikke umiddelbart bakker ut hvis du synes coachen treffer et ”ømt punkt”. Dette er ofte et tegn på at noe bra er i ferd med å skje, og at du er på vei forbi en hindring som tidligere har stoppet ønsket utvikling.

Hva kan jeg ta opp i en coachingsamtale?

Alt du måtte ønske! Det kan være problemer du ønsker en løsning på, hjelp til å sortere tanker, konflikter på jobben eller i hjemmet, personlig utvikling, karrierevalg, lederutvikling, personlige relasjoner etc. Her er noen eksempler på ”vanlige” temaer:

 

"Drømmen er næring for sjelen, liksom mat er næring for kroppen."

"Heri ligger din styrke: dine beslutningers makt."