Avanti Coaching

Enneagrammet

Hva er Enneagrammet?
Enneagrammet handler om personlighetstyper. Modellen tar for seg ni typer som er ulike, men likeverdige. Når du finner din type, vil du lettere forstå hvorfor du tenker, føler og handler som du gjør, hvorfor ikke alle andre forstår deg – eller du dem. Du blir bevisst på egenskaper det kan lønne seg å tone ned, og sterke sider du kan gjøre enda mer ut av.

Enneagrammet i personlig utvikling
Enneagrammet beskriver hvordan vi tenker og reagerer forskjellig etter hvilken situasjon vi er i. Du kjenner deg kanskje igjen i at du som regel er blid, vennlig og hjelpsom, mens du i en presset situasjon blir høylytt og slår i bordet så omgivelsene lurer på hva som ”feiler” deg. Eller er du en som vanligvis sier din mening høyt og tydelig og ikke er redd for å ta en fight, mens du i avslappet samvær er den perfekte vert, smilende og omsorgsfull. – Og kanskje til og med veldig lettrørt. Enneagrammet lar deg forstå disse kontrastene i deg selv og andre. Du lærer å kjenne din natur, men uten å være slave av den. Du kan gi deg selv et valg mellom å tenke eller handle slik du alltid har gjort, eller å forsøke noe annet og kanskje mer hensiktsmessig.

Hva kan Enneagrammet brukes til?
Rent bortsett fra gevinsten ved å bli bedre kjent med deg selv, kan Enneagrammet brukes i en rekke sammenhenger, både privat og på jobb. Som leder kan du lære å sette sammen gode team der de forskjellige typene utfyller hverandre og bidrar til at teamet fungerer optimalt. Som mor eller far vil du forstå dine barn bedre, og kan hjelpe dem til å utvikle seg i pakt med sin natur. Som partner vil du sannsynligvis bli mer forståelsesfull, og du kan la din kjære være som han eller hun er, og du selv som du er. Du vil forstå at dere begge har sterke og svake sider, og at dere kan bruke ulikhetene til å utfylle hverandre i stedet for å krangle om hvem som er best eller hva som er riktigst.

 


""

""