Avanti Coaching

Hva er coaching?

Coaching er vanligvis en samtale mellom to personer, coach og coachee. En coach kan i enkelte tilfeller også jobbe med en gruppe eller et team.  Coachens oppgave er ikke å gi råd eller veiledning, snarere å være en pådriver som gjennom aktiv lytting, kreativ spørsmålsstilling og dialog hjelper coachee til å utvikle sin tenke- og væremåte slik at han ser nye løsninger på gamle problemer, og finner veier til å realisere drømmer og mål.  Vi tar utgangspunkt i at alle har skjulte talenter, og at du selv er den nærmeste til å vite hva som er riktig for deg.  Din coach vil utfordre deg til å se innover, finne ut hva du virkelig ønsker, hva du innerst inne vet, og vil støtte deg når du går inn i prosessen som fører til riktige valg og løsninger.

Forutsetninger for å lykkes med coaching:

Forutsetningen for å lykkes med coaching er at coachee har et oppriktig ønske om å utvikle seg og ta fatt i utfordringene.  Utvikling forutsetter forandring, og forandring er for mange noe de kvier seg for.  De vet hva de har, men ikke hva de får!  Derfor er det viktig at coach og coachee tar seg tid til å utvikle et tillitsforhold, og at du stoler på at din coach har den kunnskap, innsikt, ydmykhet og respekt som skal til for at du skal føle deg ivaretatt på beste måte.

Enneagramcoaching
Dette skiller seg fra vanlig coaching ved at vi først finner din personlighetstype ved hjelp av Enneagrammet (se egen side), og deretter går nærmere inn på egenskapene til typen. Du lærer å kjenne dine sterke og svake sider, forstår hva som driver deg, og får innsikt i hva som hindrer deg i din utvikling. Om du ønsker det, kan vi gå videre med vanlig coaching som vil hjelpe deg å hoppe ut av ”hamsterhjulet”, dvs. din vante tankegang og handlingsmønster, og over i en tankegang og atferd som er mer hensiktsmessig for at du skal nå dine mål og være den beste utgaven av deg selv.

De fleste ønsker også å forstå sine nærmeste bedre, og vi vil sammen forsøke å finne ut av hvilken enneagramtype din partner og/eller dine barn er – eller kanskje sjefen din. Dette kan lette kommunikasjonen dere imellom, og gi deg verdifull innsikt i hvordan deres tanker og følelser skiller seg fra dine.

 

"Vi må glemme den vi tror vi er, for å bli den vi virkelig er."

"Ved å endre måten du gjør dagligdagse ting på, gir du et nytt menneske anledning til å vokse opp i ditt indre."