Avanti Coaching

Hypnose og hypnoterapi

Hva er hypnose og hypnoterapi?

Hypnose er i bunn og grunn bare et fint ord for en helt naturlig sinnstilstand som de fleste av oss opplever daglig. Vi drømmer oss bort eller konsentrerer oss så sterkt om en ting at vi stenger ute alt annet rundt oss. Hypnoterapi er hypnose brukt i terapeutisk øyemed, blant annet for å endre uønsket adferd eller begrensende tanke- og handlingsmønstre.

Hva kan hypnose brukes til?

Hypnose er mye brukt ved røykeslutt, i forbindelse med vaneendringer, og når man ønsker å bli kvitt en form for avhengighet. Lider du av treningsvegring eller manglende motivasjon på andre områder, kan hypnose hjelpe deg til å snu tankene slik at du igjen gyver løs på oppgavene med liv og lyst.

Hypnose er også virkningsfullt hvis du ønsker mer selvtillit eller et bedre selvbilde. Det kan hjelpe deg til å bli kvitt frykt og fobier, og det kan hjelpe deg til å oppnå bedre resultater både på jobben og i idretten. Da kalles det ofte mental trening, og toppidrettsutøvere har benyttet seg av det i årevis. Hvorfor ikke prøve, du også?

Kan jeg bli manipulert til å gjøre noe jeg ikke vil?

Den formen for hypnose du ser i show på TV har lite eller ingen ting å gjøre med hypnose som terapiform. Hypnoterapeuten kan aldri tvinge eller manipulere deg til å gjøre noe dere ikke er blitt enige om på forhånd, du vil ikke miste bevisstheten, og du har hele tiden full kontroll. Og før du i det hele tatt lar deg lede inn i hypnose vil du få en grundig gjennomgang av hva hypnose er (og ikke er), og kan stille spørsmål om alt du lurer på.

Hvem kan hypnotiseres og hvor fort virker det?

Alle kan hypnotiseres, men det er litt forskjell på hvor fort du ser resultater av hypnosen. Ofte kan du merke forskjell med en gang, men så ”detter du tilbake” i gamle mønstre etter en stund. Derfor er det som regel mest hensiktsmessig med to-fire behandlinger for samme problem for å forsterke og vedlikeholde virkningen. Alle mennesker har nemlig en fri vilje, og selv om du blir kvitt problemet ditt etter en time med hypnoterapi, er det viktig å huske på at det er du selv som bestemmer hvor lenge det skal virke. Om vi fjerner sjokoladesuget ditt med hypnose eller EFT vil du ha liten eller ingen lyst på sjokolade, men hvis du absolutt vil, kan du velge å spise en likevel. Ofte er det vanen som er verst å bli kvitt, så hvis du for eksempel er vant til å kose deg med sjokolade på lørdagskvelden, er det viktig at du finner noe å erstatte sjokoladen med, ellers blir det lett å falle tilbake til gamle synder. Men at hypnose gjør vaneendringen enklere, og forkorter tiden det tar å endre en vane, er det ingen tvil om!

Røykeslutthypnose

Når det gjelder røykeslutt, har vi to typer behandlinger. Den ene kalles en-times røykeslutt, (selv om det tar ca. 90 minutter), og kan hjelpe deg hvis du er svært motivert og røyker ganske lite. Etter denne ene behandlingen får du med deg en CD hjem som du bør spille daglig den først uken, senere kan du trappe ned og spille den ved behov.

Den andre behandlingen for røykeslutt, og den jeg absolutt anbefaler fordi den gir best resultat (over 90%), går over fire timer fordelt på tre uker. Den første timen, som varer 1 – ½ time, går med til kartlegging av røykevanene dine, samt en kort hypnose for å forberede prosessen. Den andre timen ser vi på hjemmeleksen du fikk den første timen, og så er det en hypnosesesjon som har som mål å redusere tobakksforbruket til 8-10 sigaretter om dagen. Den tredje timen er det vi kaller stoppetimen. Da har de fleste redusert røykingen så mye at de er klare for å slutte helt. Den fjerde timen er på mange måter en repetisjon av den tredje, vi ser på om du har greid å slutte (de fleste har det!), og om ikke, kan vi legge inn litt ”ekstra” i hypnosen for å motivere deg enda mer. Men de fleste har altså greid å slutte, så da fungerer den fjerde timen som forsterkning.

Dette er det normale forløpet ved røykeslutt, men det er også mange som ønsker å bestille en forsterkningstime etter en stund, bare for å være helt sikre. Det kan være en god idé, men du får også med deg en CD etter den tredje timen, slik at du kan spille selve røykeslutthypnosen hjemme hos deg selv så ofte du vil.

"Det er nettopp muligheten til å virkeliggjøre drømmene dine som gjør livet spennende"

"Vi har alltid en tendens til å se ting som ikke finnes, og være blinde
for den lærdommen som ligger rett foran øynene på oss"