Avanti Coaching

Kurs og workshops

Avanti Coaching kan tilby workshops og kurs av varierende lengde og innhold.

Amazing me! - Kurs i personlig utvikling

Dette kurset tar sikte på å gjøre deg bedre kjent med deg selv gjennom å fokusere på temaer som holdninger og atferd, hvordan følelsene påvirker oss, betingelser for personlig utvikling, verdisyn og etikk, personlige målsettinger, kommunikasjon og mental trening. Arbeidsformen er en blanding av korte foredrag, diskusjoner, gruppearbeid og individuelle oppgaver. Vi setter også av tid til herlig, avslappende, ledet meditasjon. De som ønsker det, kan også få individuell coaching.

Etter endt kurs skal du være mer bevisst på hvorfor du tenker og handler som du gjør, og hva som er viktigst for at du skal ha det godt med deg selv og omgivelsene dine. Du lærer hvordan du kan snu negative tanker til positive, og hvordan drømmer blir til oppnåelige mål.

Kurset går over en helg (grunnkurs), samt tre temakvelder á tre timer. Grunnkurset koster kr 1.800,- og temakveldene kr 350,- pr. gang, eller kr 2.600,- for hele pakken.

 

Verdier

Hva er det som virkelig er viktig for deg og/eller bedriften din? Hvilke etiske retningslinjer bør du følge for å nå dine egne og bedriftens mål på en god måte? Dette er en prosess som kan ta fire timer eller fire dager, alt etter hvor grundig man ønsker å gå til verks, og hvor mange som skal delta. Temaet er aktuelt både for enkeltpersoner, par, familier og bedrifter, og opplegget tilpasses hver enkelt kunde.

 

Mental trening og selvhypnose

Toppidrettsfolk har brukt den i mange år, og nå er metoden tilgjengelig for alle. Positiv visualisering er en utrolig effektiv metode for å nå mål, bli kvitt frykt og fobier og få bedre selvtillit. Når man først begynner å bruke dette verktøyet og ser hvor bra det virker, er det ikke grenser for hvilke bruksområder man finner! Mental trening er enkelt og effektivt, helt ufarlig og lett å lære.

 

Riktige målsettinger

Dette er et kort kurs/workshop som passer for alle som ønsker å sette seg gode mål som de vil være sikre på å kunne gjennomføre. Det egner seg spesielt godt for studenter, ungdomsskoleelever (og deres foreldre!) eller andre som ikke vet hvordan de skal sette opp en god målsetting, eller gjentatte ganger mislykkes i å nå sine mål.

 

Hvordan skape fremdrift og utvikling

Hva er det som skal til for å lykkes? Er det noe vi selv kan gjøre for å komme oss frem i livet? Dette er en kombinasjon av foredrag og kurs med gruppearbeid. Passer godt både for bedrifter og lag/foreninger.

 

 

"Hva betyr det å lære: Samle seg kunnskaper? Eller forvandle livet?"

"Kroppen og sjelen trenger nye utfordringer."